Om terapeuten

 

Susanne Søe Saltzstein
Reconnective Healer siden 2005.

- Reconnective healing® og The Reconnection
® siden 2005.
- Hypnoterapi og coaching for børn og voksne (www.HypnoTherapy.dk)
- Rådgiver og coach for private og erhvervslivet.
- Spirituel mentor.
Jeg startede min egen selvudvikling for godt 24 år siden og har siden dengang været beskæftiget med alt der kunne gøre mig til et "bedre" og mere helt menneske og verden til et bedre sted at være. Jeg er tilhænger af og arbejder for forandringer i nu'et, de forandringer der sker, når man får en aha oplevelse og pludselig ser tingene i et helt andet perspektiv og lys - ikke fordi man er blevet en anden, men fordi man ser tingene fra en anden vinkel/en anden forståelse i sig selv. Jeg arbejder for fred og oprigtighed på alle planer og for optimeret livsførelse dvs. at vi er og lever vores bedste, som vi nu engang ønsker det, og så vi kan leve livet fuldt og helt med størst mulig glæde, kærlighed og tilfredshed i vores ydre liv såvel som i det indre.

I terapien bruger jeg alle de værktøjer og den personlige viden og erfaring, som jeg har tilegnet mig gennem årene. Jeg benytter bla. Gestaltterapi, NLP, "The Work" (ændring af tankemønstre og indstilling), spiritualitet og regression. Jeg arbejder også med mødet med og healing af det indre barn, en sund voksen m.v. I 2004 påbegyndte jeg desuden en længerevarende uddannelse indenfor healing på flere planer. Jeg bruger allerede healing i sessionerne, enten som en understøttelse af terapien eller mere generelt, når jeg vurderer, at det er det, der er brug for.

Under terapisessionerne fokuserer jeg på den følelsesforløsende del af terapien, det gør jeg fordi jer har erfaring for, at det er ad den vej, man får flyttet de største bjerge - hurtigst. Jeg bruger min veludviklede intuition og empati til at møde og hjælpe hver klient dér, hvor han/hun er lige nu.

Det har altid været min drøm at arbejde professionelt med terapi og spirituel udvikling. Så det, at jeg i dag videregiver den viden og erfaring, jeg har tilegnet mig og som har bragt mig til, hvor jeg er i dag, er for mig En Hjertesag - Pure Heart Work!
 

Erhvervserfaring (udpluk)
Direktør for egen sprogskole Teach • Train International siden 1997.
PR- og Reklameansvarlig, Projektchef
hos bla. SAS Trading og Brdr. Ostermann Petersen.
Konsulent;
Free-lance SAP Trainer og Focus Group Facilitator.

Kurser og seminarer i udvalg
Personlighed/udvikling/socialisation Københavns Universitet.
C. G. Jung Psykologi
Folkeuniversitetet og Jung Foreningen KBH.
Konfliktløsning og håndtering
v/ bl.a. Center for Konfliktløsning.
"The Work"
v/Byron Katie.
Minister of Spiritual Peacemaking
v/ James Twyman
Meditation & Retreats
v/ bl.a. Svend Trier.
The Reconnection Healing Seminar
Level I, II og III og IV v/ Dr. Eric Pearl.
Heart Centered Hypnotherapy v/ Wellness Institute Peter Mark og Diane Zimberoff, Seattle, USA
Satsangs og Spirituel Inspiration v/ bla. Leonard Jacobson, Gangaja, Nukunu, Eckhart Tolle, Abraham m.fl.
Åndedræt v/ bl.a. Art of Living.
Yoga v/ bl.a. Iris Schneider.